VAKMANSCHAP CO HALEN?

Vanaf 1 oktober 2020 is het verplicht voor installatiemonteurs om uitsluitend werkzaamheden te verrichten aan gasverbrandingsinstallaties wanneer zij in het bezit zijn van het Bewijs van Vakmanschap. Die kan je bij ons behalen! 

Behaal hier jouw Vakmanschap CO!

Vakmanschap CO is een onderdeel van Vlot Opleidingen. 

Bij ons haal je snel en makkelijk jouw Bewijs van Vakmanschap. 
Je kunt bij ons kiezen voor theorieles online en alleen het praktijkexamen of theorieles & praktijkexamen. 

Vakmanschap CO is bedoeld voor medewerkers in de installatiebranche die werken met installaties waarbij koolmonoxidevergiftiging kan ontstaan.

Jaarlijks zijn er nog vele slachtoffers van koolmonoxidevergiftiging. Techniek Nederland heeft samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid gezorgd voor een wettelijke verplichte certificeringsregeling voor het installeren en onderhouden van gasverbrandingsinstallaties en rookgasafvoeren. 

Onze praktijklocatie is 't Gilde in Gorinchem. 

theorie 

€295*

/ per medewerker

 • Theorieles online
 • Theorie examen online
 • *exclusief € 80,- examenkosten
PRAKTIJK

€ 495*

/ per medewerker

 • Theorie examen online
 • Praktijkexamen op onze locatie
 • *exclusief € 80,- examenkosten
theorie & PRAKTIJK

€750*

/ per medewerker

 • Theorieles online
 • Theorie examen online
 • Praktijkexamen op onze locatie
 • *exclusief € 80,- examenkosten

Hoe werkt het examen voor Vakmanschap CO?

Theorieles

Tijdens de theorielessen worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Kennis (gas)verbrandings- en installatietechniek
 • Kennis over (het ontstaan en voorkomen van) CO
 • Opstellingsruimte voor gasverbrandingstoestellen
 • Rookgasafvoersystemen
 • Installeren van gasverbrandingstoestellen
 • Onderhoud van gasverbrandingstoestellen
 • Koolmonoxidemelders

Theorie examen

Nadat de theorielessen zijn doorlopen kan het theorie examen gedaan worden.

Dit gebeurt online bij de Organisatie Vakmanschap CO. Deze organisatie is in opdracht van de branche opgericht.

Meer lezen over Vakmanschap CO?

Website Vakmanschap CO

Praktijkexamen

TIjdens het praktijkexamen doorlopen wij:

 • Analyse situatie
 • Verrichten van installatie van ketel
 • Verrichten van onderhoud aan ketel
 • Administratieve handelingen
 • Advies gebruik ketel en CO melder
 • Uitleg gevaren koolmonoxide 
Wij maken ons hard voor minder doden door koolmonoxidevergiftiging!

Steeds meer bedrijven kiezen voor Vlot Groep

"Vlot groep heeft ons in gehele proces voor het behalen de CO-certificering begeleid. Zij hebben gezorgd dat wij volledig ontzorgt waren van alle handelingen die van te voren gedaan moesten worden. Vooraf is de E-learning doorlopen zodat onze medewerkers de theorietoets in één keer hebben gehaald. Bedankt voor deze perfecte ondersteuning."

- TeamKon